TRUDNE ZACHOWANIA ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Integracja sensoryczna to proces, w którym mózg odbiera, analizuje i interpretuje informacje pochodzące z różnych zmysłów (takich jak wzrok, słuch, dotyk, smak, zapach) oraz integruje je w spójną całość. Dzięki integracji sensorycznej jesteśmy w stanie zrozumieć i odpowiednio reagować na otaczający nas świat.

Jeśli wolisz posłuchać to kliknij tutaj

Podczas codziennych interakcji z otoczeniem otrzymujemy wiele bodźców sensorycznych. Nasz mózg musi przetworzyć te informacje i dostosować nasze zachowanie w odpowiedzi na nie. Integracja sensoryczna odgrywa ważną rolę w umożliwianiu nam właściwego funkcjonowania w różnych sytuacjach.

Zaburzenia integracji sensorycznej występują, gdy ten proces jest zakłócony. Osoby z zaburzeniami integracji sensorycznej mają trudności w przetwarzaniu i interpretacji bodźców sensorycznych. Mogą odczuwać nadwrażliwość lub niedowrażliwość na pewne bodźce, co prowadzi do nieprawidłowych reakcji lub trudności w dostosowaniu się do otoczenia. To tak w skrócie.

Terapia integracji sensorycznej jest podejściem terapeutycznym stosowanym w przypadku osób z zaburzeniami integracji sensorycznej. Celem terapii jest poprawa zdolności do przetwarzania bodźców sensorycznych, zwiększenie adaptacyjności i koordynacji ruchowej oraz ułatwienie funkcjonowania w codziennym życiu. I to właśnie jest dla mnie podstawa. Jeśli dziecko w odpowiedzi na terapię zacznie lepiej funkcjonować w domu, szkole czy miejscach publicznych to jest to dla mnie najważniejsze. Bo wtedy cała rodzina jest szczęśliwsza i zdrowsza. 

Ważne jest zrozumienie, że integracja sensoryczna nie jest jedynie procesem percepcyjnym, ale również ma wpływ na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka czy osoby dorosłej. Poprawa integracji sensorycznej może przynieść korzyści w różnych obszarach życia, takich jak nauka, komunikacja, samoregulacja emocjonalna, interakcje społeczne i umiejętności motoryczne.

Zaburzenia integracji sensorycznej dotyczą trudności w przetwarzaniu informacji sensorycznych przez mózg, co może prowadzić do problemów w zakresie zmysłów, percepcji i koordynacji. 

Nie ma ściśle określonego wieku, w którym powinno się badać dziecko pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej, ponieważ objawy mogą się różnić w zależności od indywidualnych przypadków. Na konsultacje do terapeuty integracji sensorycznej można iść już z niemowlakiem szczególnie określanym jako high need baby. Tu akurat problem jest dużo bardziej złożony i specjalnie na potrzeby rodziców takich dzieci stworzyłam kurs “Nieodkładalne niemowlę” który dostępny jest w sprzedaży co kilka tygodni. Niemniej jednak, jeśli zauważasz u swojego dziecka pewne charakterystyczne objawy, które mogą wskazywać na trudności w integracji sensorycznej, to warto podjąć kroki w celu dokładniejszej oceny.

Zaburzenia integracji sensorycznej mogą manifestować się u małego dziecka na różne sposoby. Oto kilka przykładów objawów, które mogą wskazywać na możliwość zaburzeń integracji sensorycznej:

  • dziecko może nie tolerować dotykania różnych powierzchni, ubrań, odczuwać dyskomfort lub ból.
  • reakcje na głośne dźwięki mogą być przesadzone, a dziecko może przejawiać lęk lub unikać hałasu.
  • światło lub wzory mogą być przeszkadzające, a dziecko może być nadmiernie wrażliwe na zmiany oświetlenia.
  • niektóre zapachy czy smaki mogą być dla dziecka przytłaczające i wywoływać negatywne reakcje.
  • dziecko może mieć trudności z wykonywaniem prostych czynności, takich jak chwytanie przedmiotów, ubieranie się czy jedzenie.
  • dziecko może często się przewracać, mieć trudności z utrzymaniem równowagi na różnych powierzchniach.
  • dziecko może wykazywać silny lęk lub unikać sytuacji, które wywołują intensywne bodźce sensoryczne.
  • małe bodźce mogą być przez dziecko odczuwane jako przytłaczające, powodujące stres lub dezorganizację.
  • dziecko może mieć trudności z koncentracją i skupieniem uwagi, szczególnie w środowisku pełnym bodźców sensorycznych.
  • dziecko może mieć trudności w kontrolowaniu emocji i reagować nietypowo na bodźce sensoryczne.

Jeśli niepokoi Cię rozwój twojego dziecka to warto rozważyć konsultację lub diagnozę integracji sensorycznej. W moim gabinecie Fizjosens w Toruniu konsultuję niemowlaki i dzieci starsze a nawet dorosłych. Pełna diagnoza to 3 spotkania w tym 2 diagnostyczne w którym uczestniczy rodzic z dzieckiem (powyżej 4 roku życia). Bywa, że na podstawie wywiadu nia ma wskazania do terapii i pozostajemy wyłącznie na zaleceniach i kontroli za jakiś czas by sprawdzić jak dziecko się rozwija.  Jeśli dziecko jest młodsze a prezentuje dużo wyzwań to diagnoza opiera się na wywiadzie, kwestionariuszu sensorycznym i wybranych próbach diagnostycznych. Niemowlaki zwykle jedna konsultacja i zalecenia do domu. 

Diagnoza procesów integracji sensorycznej jest pomocna w procesie diagnozowania dziecka w poradni psychologiczno pedagogicznej, często przed ostateczna oceną proszą o zrobienie takiej diagnozy. Jeśli w takiej poradni dowiedziałeś się, że dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej to po diagnozę właściwą należy zgłosić się do terapeuty integracji sensorycznej. 

Dorota